จีน

Taiwan ไทเป โถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น จีหลง 4 วัน 3 คืน

โกลเด้นรูท-ไฮไลท์โปรแกรม⭐️
🏮ปล่อยโคมลอย สถานีซือเฟิ่นและผิงซี (Shifen Pingxi)
• เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น (Jiufen) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งกันที่ตลาดกลางคืนไถจง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) ถ่ายภาพเช็คอินบริเวณด้านหน้า ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง ย่านซีเหมินติง(Ximending) ขอพรที่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม

เริ่มต้น 17,888 บาท

14-17 เมษายน 2566 23,888
15-18 เมษายน 2566 21,888
20-23 เมษายน 2566 18,888
21-24 เมษายน 2566 18,888
27-30 เมษายน 2566 19,888
28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2566 20,888
29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2566 21,888
05-08 พฤษภาคม 2566 19,888
11-14 พฤษภาคม 2566 18,888
12-15 พฤษภาคม 2566 17,888
18-21 พฤษภาคม 2566 17,888
19-22 พฤษภาคม 2566 17,888
25-28 พฤษภาคม 2566 17,888
26-29 พฤษภาคม 2566 17,888