จอร์เจีย

Grand Georgia บาทูมิ ทบิลิซี คาซเบกิ

ดินแดนแห่เทือกเขาคอเคซัส สุดขอบทะเลดำ

วิหารจวารี พิพิภัณฑ์สตาลิน โบสถ์เมเตคีห์ Mother of Georgia อนุสรณ์สถานจอเจียร์ รัสเซีย เดอะโครนิคอล ออฟ จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน

เริ่มต้น 66,999 บาท

5-12 เมษายน 66

15-22 เมษายน 66

เมืองอาคัลท์ ชิกเค่ ปราสาทบาติ วิหารจวารี พิพิธภัณฑ์สตาลิน ป้อมปราการนาริคารา โบสถ์เมตเตคีห์ Mother of Georgla Wine Tasting Chateaux Mukhrani  

8 วัน 5 คืน

 

เริ่ม 66,999 บาท

15-22 มีนาคม 66

11-18 เมษายน 66

28 เมษายน-05 พฤษภาคม 66

29 เมษายน-06 พฤษภาคม 66