ฮ่องกง

EXCITING HONGKONG 3วัน2คืน

ไหวพระขอพรวัดดัง เสริมดวง สิ่งศักดสิทธิ์ของฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน • เจ้าแม่กวนอิมทินหัว หาดรีพัลส์เบย์ • วัดแชกงหมิว • วิคตอเรีย พีค
ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย • นาธาน • ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง • ชมแสงสียามค่ำคืน Symphony of Lights

เริ่มต้น 14,888 บาท

15-17 เมษายน 2566 23,888
29 เมษายน–01 พฤษภาคม 2566 17,888
13-15 พฤษภาคม 2566 14,888
23-25 มิถุนายน 2566 14,888
07-09 กรกฎาคม 2566 15,888
22-24 กรกฎาคม 2566 15,888
05-07 สิงหาคม 2566 15,888
19-21 สิงหาคม 2566 15,888
02-04 กันยายน 2566 14,888
16-18 กันยายน 2566 14,888
29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566 14,888

วัดหวังต้าเซียน •วัดแชกงหมิว •วิคตอเรีย พีค • เจ้าแม่กวนอิมทินหัว หาดรีพัลส์เบย์
ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย นาธาน • ชมแสงสียามค่ำคืนเกาะฮ่องกง Symphony of Lights

เริ่มต้น 14,888 บาท

22-24 เมษายน 2566 16,888
06-08 พฤษภาคม 2566 16,888
11-13 พฤษภาคม 2566 15,888
13-15 พฤษภาคม 2566 15,888
18-20 พฤษภาคม 2566 15,888
20-22 พฤษภาคม 2566 15,888
25-27 พฤษภาคม 2566 14,888
27-29 พฤษภาคม 2566 15,888

อิสระท่องเที่ยว1วัน หรือเลือกซื้อตั๋วฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ชมโชว์สุดอลังการ A Symphony of Lights ริมอ่าววิคตอเรีย อะเวนิว ออฟ สตาร์ส Avenue of Stars วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน วัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ

เริ่มต้น 15,990 บาท

02 – 04 มิถุนายน 2566 17,990
03  –  05 มิถุนายน 2566 17,990
04 – 06 มิถุนายน 2566 17,990
09 – 11 มิถุนายน 2566 15,990
10 – 12 มิถุนายน 2566 15,990
16 – 18 มิถุนายน 2566 15,990
17 – 19 มิถุนายน 2566 15,990
23 – 25 มิถุนายน 2566 15,990
24 – 26 มิถุนายน 2566 15,990

•ชมโชว์สุดอลังการ A Symphony of Lights ริมอ่าววิคตอเรีย วัดแชกงมิว ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา เห็นวิวสวยงามของฮ่องกง ไหว้พระวัดโป๋วหลิน

เริ่มต้น 15,990 บาท

 

12 – 14 พฤษภาคม 2566 17,990
13 – 15 พฤษภาคม 2566 17,990
19 – 21 พฤษภาคม 2566 17,990
20 – 22 พฤษภาคม 2566 15,990
26 – 28 พฤษภาคม 2566 17,990
27 – 29 พฤษภาคม 2566 17,990

• อิสระท่องเที่ยว 1 วัน หรือเลือกซื้อตั๋วฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา วัดโป่วหลิน (Polin Monastery) ขอพรพระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้ง ซิตี้เกต เอาท์เลท มาเก๊า วัดอาม่า ชมวิหารเซนต์ปอล เวเนเชี่ยน ชมโชว์สุดอลังการ A Symphony of Lights ริมอ่าววิคตอเรีย วัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

เริ่มต้น 19,990 บาท

27 – 30 เมษายน 2566 21,990
11 – 14 พฤษภาคม 2566 21,990
17 – 20 พฤษภาคม 2566 19,990
18 – 21 พฤษภาคม 2566 21,990
25 – 28 พฤษภาคม 2566 21,990