เกาหลี

เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5วัน3คืน

 • เที่ยวเกาะนามิ
 • เล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • ชมพระราชวังเคียงบกกุง
 • เดินเล่นสวนยออีโด
 • ช็อปปิ้งย่านดังในเกาหลี

เริ่มต้น 19,999 บาท

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 66 30+1 25,999 
01 – 05 มิถุนายน 66 30+1 25,999 
07 – 11 มิถุนายน 66 30+1 21,999 
14 – 18 มิถุนายน 66 30+1 22,999 
21 – 25 มิถุนายน 66 30+1 22,999 
05 – 09 กรกฎาคม 66 30+1 22,999 
12 – 16 กรกฎาคม 66 30+1 22,999 
19 – 23 กรกฎาคม 66 30+1 21,999 
26 – 30 กรกฎาคม 66 30+1 25,999 
27 – 31 กรกฎาคม 66 30+1 25,999 
02 – 06 สิงหาคม 66 30+1 20,999 
09 – 13 สิงหาคม 66 30+1 25,999 
10 – 14 สิงหาคม 66 30+1 25,999 
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 66 30+1 19,999 
06 – 10 กันยายน 66 30+1 22,999 
20 – 24 กันยายน 66 30+1 22,999

 • เทศกาลดอกทิวลิป
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง
 • ชมวิวโซลทาวเวอร์
 • ช้อปปิ้งจุใจฮงแด เมียงดง

เริ่มต้น 19,999 บาท

04 – 08 เมษายน 2566 30+1 24,999 
11 – 15 เมษายน 2566 30+1 28,999 
12 – 16 เมษายน 2566 30+1 31,999 
13 – 17 เมษายน 2566 30+1 30,999 
19 – 23 เมษายน 2566 30+1 20,999 
20 – 24 เมษายน 2566 30+1 19,999 
28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2566 30+1 24,999 
03 – 07 พฤษภาคม 2566 30+1 24,999 
10 – 14 พฤษภาคม 2566 30+1 22,999 
17 – 21 พฤษภาคม 2566 30+1 22,999 
24 – 28 พฤษภาคม 2566 30+1 22,999

ไฮไลท์โปรแกรม
เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง ยออีโด
สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลี “เกาะนามิ” ตะลุยเครื่องเล่น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เช็คอิน สะพานโซยางคัง พระราชวังเคียงบกกุง เดินเล่น สวนสาธารณะยออีโด อิกซอนดง
N Seoul Tower หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด ย่านเมียงดง และ เอาท์เล็ทฮุนได

เริ่มต้น 19,888 บาท

28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2566 22,888
12-17 พฤษภาคม 2566 21,888 
19-24 พฤษภาคม 2566 20,888 
26-31 พฤษภาคม 2566 20,888 
09-14 มิถุนายน 2566 20,888 
16-21 มิถุนายน 2566 19,888 
23-28 มิถุนายน 2566 19,888

ไฮไลท์โปรแกรม
โซล เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง ยออีโด
เช็คอิน “เกาะนามิ” ตะลุยเครื่องเล่น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สะพานโซยางคัง พระราชวังเคียงบกกุง
สวนสาธารณะยออีโด N Seoul Tower หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด ย่านเมียงดง และอื่นๆ

เริ่มต้น 19,888 บาท

23-27 มีนาคม 66 19,888
24-28 มีนาคม 66 19,888
30 มีนาคม – 03 เมษายน 66 19,888
31 มีนาคม – 04 เมษายน 66 19,888
01-05 เมษายน 66 20,888
06-10 เมษายน 66 21,888
07-11 เมษายน 66 21,888
08-12 เมษายน 66 21,888
12-16 เมษายน 2566 27,888
13-17 เมษายน 66 26,888

ไฮไลท์โปรแกรม
ชอลลานัมโด เช็คอินที่เที่ยวใหม่.. เกาะกอเจ ปราสาทเอมิ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุมน้ำซุนชอ
เกาะโอดองโด สวนประติมากรรมยอซู และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซูอุทยานอีซุนชิน
ปูซาน หมู่บ้านพาสเทลคัมชอน ซงโดสกายวอล์ค วัดแฮดงยงกุงซา option! นั่ง SKY CAPSULE รถไฟสุดคิ้วท์
ตลาดปลาจากัลซีถนนนัมโพดง พักยอซู 2 คืน ปูซาน 1 คืน พร้อมลิมลองอาหารเกาหลี ้ รสชาติต้นตำหรับ

เริ่มต้น 17,888 บาท

30 มีนาคม – 03 เมษายน 66 19,888
31 มีนาคม – 04 เมษายน 66 19,888
01-05 เมษายน 66 19,888
06-10 เมษายน 66 19,888
07-11 เมษายน 66 19,888
08-12 เมษายน 66 21,888
13-17 เมษายน 66 26,888
14-18 เมษายน 66 24,888
15-19 เมษายน 66 21,888
20-24 เมษายน 66 19,888
21-25 เมษายน 66 19,888
22-26 เมษายน 66 19,888
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 66 21,888
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 66 21,888
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 66 21,888
04-08 พฤษภาคม 66 22,888
05-09 พฤษภาคม 66 18,888
06-10 พฤษภาคม 66 18,888
11-15 พฤษภาคม 66 18,888
12-16 พฤษภาคม 66 18,888
13-17 พฤษภาคม 66 18,888
18-22 พฤษภาคม 66 17,888
19-23 พฤษภาคม 66 17,888
20-24 พฤษภาคม 66 17,888
25-29 พฤษภาคม 66 17,888
26-30 พฤษภาคม 66 17,888
27-31 พฤษภาคม 66 17,888

⭐️ไฮไลท์โปรแกรม
 เยี่ยมชม หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป (Gimpo Art Villange) เกาะนามิ สะพานกระจกโซยางคัง (Soyanggang Skywalk)  ตะลุยเครื่องเล่น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งย่านยอนนัมดง (Yeonnam-dong) ชมพระราชวังเคียงบกกุง   แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี   ช้อปปิ้งย่านเมียงดง (Myeongdong ) สวนสาธารณะยออีโด(YeouidoPark) ช้อบปิ้งห้างขนาดใหญ่ Hyundai Mall แวะละลายเงินวอนที่ Local Super Market

เริ่มต้น 25,888 บาท

     เมษา – พฤษภา 2566

KOREA  เกาหลี ซุปตาร์ชมซากุระสุดสวยที่ถนนยุนจอง 5วัน  3คืน

 • ชมซากุระสุดสวยที่ถนนยุนจอง และ SEOUL FOREST
 • เที่ยวสวนสนุกโด่งดังของเกาหลีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • เที่ยวอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน และสกัการะไหวพ้ ระใหญท่ ี่ วดัชนิ ฮงึซา
 •  เช็คอนิ สะพานแขวนที่สะพานมาจังโฮซูพร้อมชมวิวธรรมชาติ360 องศา
 • ช้อปปิ้งสองตลาดดัง ตลาดเมียงดง และ ตลาดฮงแด เต็มอิ่มกับร้านอาหาร STREET FOOD

🔥เริ่มต้นที่ 25,888  บาท

20 – 24 เมษายน 2566
21 – 25 เมษายน 2566