ไต้หวัน

Taiwan Ni Hao 4 วัน 3 คืน

⭐️โกลเด้นรูท-ไฮไลท์โปรแกรม⭐️🔸ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา🔸วัดเหวินหวู่🔸อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค🔸ตึกไทเป 101🔸อุทยานแห่งชาติเย่หลิ⭐️โกลเด้นรูท-ไฮไลท์โปรแกรม⭐️🔸ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา🔸วัดเหวินหวู่🔸อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค🔸ตึกไทเป 101🔸อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว🔸หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น🔸เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต🔸วัดหลงซาน🔸ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เริ่มต้น 15,990 บาท

21 – 24 เมษายน 2566 16,999 
28 เมษายน –1 พฤษภาคม 2566 17,999 
4 – 7 พฤษภาคม 2566 19,999 
11 – 14 พฤษภาคม 2566 16,999 
18 – 21 พฤษภาคม 2566 16,999 
25 – 28 พฤษภาคม 2566 16,999 
1 – 4 มิถุนายน 2566 19,999 
2 – 5 มิถุนายน 2566 19,999 
8 – 11 มิถุนายน 2566 16,999 
15 – 18 มิถุนายน 2566 16,999 
29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566 16,999 
13 – 16 กรกฎาคม 2566 16,999 
20 – 23 กรกฎาคม 2566 15,999 
28 – 31 กรกฎาคม 2566 19,999 
29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2566 19,999 
30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 19,999 
11 – 14 สิงหาคม 2566 19,999 
17 – 20 สิงหาคม 2566 16,999 
24 – 27 สิงหาคม 2566 16,999 
7 – 10 กันยายน 2566 16,999 
14 – 17 กันยายน 2566 16,999 
21 – 24 กันยายน 2566 16,999 
28 กันยายน –1 ตุลาคม 2566 16,999 
5 – 8 ตุลาคม 2566 16,999 
12 – 15 ตุลาคม 2566 19,999 
13 – 16 ตุลาคม 2566 19,999 
19 – 22 ตุลาคม 2566 19,999 
20 – 23 ตุลาคม 2566 19,999

ไทเป  ร้านพายสับประรด  เมืองนิวไทเป   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน  ท่าเรือประมงเจิ้งปิน  อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว   เมืองไทเป  ศูนย์เครื่องสำอาง  ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)  วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน

เริ่มต้น 18,990 บาท

11-14 เม.ย.66(วันหยุด)25+1 21,999
21-24 เม.ย.66 25+1 20,999
05-08 พ.ค.66 25+1 20,999
20-23 พ.ค.66 25+1 18,999
03-06 มิ.ย.66(วันหยุด)25+1 21,999
16-19 มิ.ย.66 25+1 19,999
22-25 มิ.ย.66 25+1 22,999

 เมืองเถาหยวน  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  สวนองุ่นบราซิล  เมืองไทจง  ร้านขนมพายสับปะรด  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)  ร้านเครื่องสำอางค์  ซีเหมินติง   ศูนย์สร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  มิตซุย เอาท์เล็ต

เริ่มต้น 19,990 บาท

04 – 07 เมษายน 2566 21,990
14 – 17 เมษายน 2566 27,990
19 – 22 เมษายน 2566 19,990
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 21,990
03 – 06 พฤษภาคม 2566 21,990
11 – 14 พฤษภาคม 2566 19,990
19 – 22 พฤษภาคม 2566 19,990
27 – 30 พฤษภาคม 2566 19,990
01 – 04 มิถุนายน 2566 21,990
07 – 10 มิถุนายน 2566 19,990
14 – 17 มิถุนายน 2566 19,990
24 – 27 มิถุนายน 2566 20,990
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2566 19,990

ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  สวนองุ่นบราซิล  วัดหลงซาน  ย่านซีเหมินติง  เมืองไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)  ร้านเครื่องสำอางค์  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

เริ่มต้น 14,990 บาท

29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2566 14,990
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2566 16,990
01 – 04 เมษายน 2566 17,990
02 – 05 เมษายน 2566 16,990
12 – 15 เมษายน 2566 25,990
14 – 17 เมษายน 2566 27,990
15 – 17 เมษายน 2566 17,990
16 – 19 เมษายน 2566 17,990
19 – 22 เมษายน 2566 16,990
20 – 23 เมษายน 2566 17,990
22 – 25 เมษายน 2566 17,990
26 – 29 เมษายน 2566 16,990
27 – 30 เมษายน 2566 20,990
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 21,990
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566 18,990
01 – 04 พฤษภาคม 2566 18,990
02 – 05 พฤษภาคม 2566 18,990
06 – 09 พฤษภาคม 2566 17,990
07 – 10 พฤษภาคม 2566 14,990
12 – 15 พฤษภาคม 2566 17,990
13 – 16 พฤษภาคม 2566 17,990
14 – 17 พฤษภาคม 2566 15,990
17 – 20 พฤษภาคม 2566 15,990
19 – 22 พฤษภาคม 2566 17,990
20 – 23 พฤษภาคม 2566 17,990
24 – 27 พฤษภาคม 2566 15,990
25 – 28 พฤษภาคม 2566 17,990
27 – 30 พฤษภาคม 2566 17,990
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2566 15,990
08 – 11 มิถุนายน 2566 17,990
10 – 13 มิถุนายน 2566 17,990
16 – 19 มิถุนายน 2566 17,990
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566 17,990
01 – 04 กรกฎาคม 2566 17,990
08 – 11 กรกฎาคม 2566 17,990
14 – 17 กรกฎาคม 2566 17,990
22 – 25 กรกฎาคม 2566 17,990
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2566 20,990
03 – 06 สิงหาคม 2566 17,990
12 – 15 สิงหาคม 2566 20,990
19 – 22 สิงหาคม 2566 17,990
24 – 27 สิงหาคม 2566 17,990
01 – 04 กันยายน 2566 17,990
07 – 10 กันยายน 2566 17,990
09 – 12 กันยายน 2566 17,990
14 – 17 กันยายน 2566 17,990
16 – 19 กันยายน 2566 17,990
21 – 24 กันยายน 2566 17,990
23 – 26 กันยายน 2566 17,990
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566 17,990
05 – 08 ตุลาคม 2566 17,990
07 – 10 ตุลาคม 2566 18,990
12 – 15 ตุลาคม 2566 20,990
22 – 25 ตุลาคม 2566 20,990
25 – 28 ตุลาคม 2566 17,990

  • หมู่บ้านจิ่วเฟิน
  • เย๋หลิ่ว
  • ทะเลสาปสุริยันจันทรา
  • ชมตึก TAIPEI 101
  • ย่านซีเหมินติง
  • อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
  • วัดหลงซาน

เริ่มต้น 14,999 บาท

26-29 มี.ค.66 14,999
30 มี.ค.66 – 02 เม.ย.66 16,999
05-08 เม.ย.66 23,999
06-09 เม.ย.66 23,999
10-13 เม.ย.66 24,999
11-14 เม.ย.66 24,999
13-16 เม.ย.66 25,999
15-18 เม.ย.66 17,999
20-23 เม.ย.66 18,999
21-24 เม.ย.66 16,999
27-30 เม.ย.66 20,999
28 เม.ย.66 – 01 พ.ค.66 21,999
04-07 พ.ค.66 21,999
05-08 พ.ค.66 20,999
11-14 พ.ค.66 18,999
12-15 พ.ค.66 17,999
17-20 พ.ค.66 15,999
18-21 พ.ค.66 17,999
25-28 พ.ค.66 18,999
26-29 พ.ค.66 18,999
01-04 มิ.ย.66 19,999
02-05 มิ.ย.66 21,999
08-11 มิ.ย.66 17,999
09-12 มิ.ย.66 18,999
15-18 มิ.ย.66 16,999
22-25 มิ.ย.66 17,999
23-26 มิ.ย.66 18,999
30 มิ.ย.66 – 03 ก.ค.66 17,999
06-09 ก.ค.66 16,999
14-17 ก.ค.66 17,999
20-23 ก.ค.66 18,999
21-24 ก.ค.66 18,999
27-30 ก.ค.66 21,999
30 ก.ค.66 – 02 ส.ค.66 19,999
31 ก.ค.66 – 03 ส.ค.66 16,999
01-04 ส.ค.66 17,999
03-06 ส.ค.66 17,999
04-07 ส.ค.66 18,999
11-14 ส.ค.66 20,999
17-20 ส.ค.66 17,999
25-28 ส.ค.66 16,999
31 ส.ค. 66 – 03 ก.ย.66 16,999
01-04 ก.ย.66 17,999
07-10 ก.ย.66 18,999
08-11 ก.ย.66 18,999
14-17 ก.ย.66 17,999
15-18 ก.ย.66 17,999
21-24 ก.ย.66 17,999
22-25 ก.ย.66 17,999
28 ก.ย.66 – 01 ต.ค.66 18,999
05-08 ต.ค.66 17,999
12-15 ต.ค.66 21,999
13-16 ต.ค.66 21,999
19-22 ต.ค.66 20,999

⭐️ไฮไลท์โปรแกรม
พิเศษ‼️แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ท่าเรือประมงเจิ้งปิน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว แวะชมตึกไทเป101 วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต ศูนย์ความคิดถึงสร้างสรรค์ฮว่าซาน

เริ่มต้น 18,999 บาท

🔘21-24 เมษายน 66
🔘05-08 พฤษภาคม 66
🔘20-23 พฤษภาคม 66
🔘03-06 มิถุนายน 66
🔘16-19 มิถุนายน 66
🔘22-25 มิถุนายน 66