อินโดนีเซีย

เกาะบาหลี วิหารทานาห์ลอต บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ 4 วัน 3 คืน

เกาะบาหลี วิหารทานาห์ลอต บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ ทะเลสาบ บาตูร์ 4วัน 3 คืน

 

เริ่มต้น 19,999 บาท

12-18 เมษายน 2566 

14-20 เมษายน 2566